Rezidenca Ortus Valtdoltra

Rezidenca Ortus
StrankaRezidenca Ortus Valdoltra
Izvedena delaNotranje in zunanje označevanje

Rezidenca Ortus Valdoltra

Ob popolni obnovi hotela smo izvedli vso notranje in zunanje označevanje. Dodaten izziv je predstavljala montaža elementov označevanja in vodenja, na zelo raznolike površine in materiale.