PROJEKTIRANJE


Strokovno in zanesljivo projektiranje označevalnih sistemov

Kvalitetno izvedeno projektiranje označevanja objekta znotraj in zunaj je tista pika na i, ki objektu da pravo funkcionalnost in vse uporabnike vodi do cilja. Izdelava projekta označevanja je ena pomembnejših faz za dosego takega končnega rezultata.

V postopku projektiranja tesno sodelujemo z naročnikom, kot tudi z arhitekti in notranjimi oblikovalci. Na ta način pridobimo vse ključne informacije, katere nadgradimo z našimi dolgoletnimi izkušnjami v izdelavi projekta.

Medtem ko mi strokovno opravimo svoje delo, se vi lahko posvetite svojemu. Projektiranje označevanja je nujno za transparentno izbiro izvajalca označevanja in ključna pomoč pri izdelavi vseh potrebnih elementov. Izkoristite našo ponudbo - vse na enem mestu za učinkovito označevanje prostorov.

Določitev potreb in želja naročnika


V pogovoru z naročnikom ugotovimo in določimo potrebe in želje naročnika. Definiramo vrsto objekta, za katerega se pripravlja projekt označevanja in morebitne posebnosti. V ta pogovor sta ponavadi vključena tudi arhitekt ali notranji oblikovalec oziroma oba.

Eno izmed najpogostejših vprašanj pri projektiranju označevalnih oznak v prostoru je, kako zagotoviti, da bodo označevalne oznake učinkovito komunicirale z uporabniki prostora in jim pomagale pri navigaciji.

Več

Analiza tlorisov in določitev pozicij


Na podlagi prejetih informacij in tlorisov objekta, opravimo analizo vseh prostorov, vključno s potmi za vodenje. Po analizi določimo pozicije vseh potrebnih oznak, kar se po potrebi preveri na samem objektu. Analiza tlorisov je ključna za uspešno projektiranje oznak in označevalnih tabel.

Pri tem je pomembno upoštevati prostor, kjer bodo tabele nameščene, in pravilno razporeditev informacij na njih. Analiza tlorisov omogoča, da se določi optimalno velikost tabel in velikost pisave, da bo besedilo vidno in berljivo.

Več

Določitev dimenzij, barvne sheme, materialov


Nadalnji korak je določitev barvne sheme, materialov in dimenzij oznak. Ponovno je zaželjeno sodelovanje z arhitektom in notranjim oblikovalcem.

Najpogostejša vprašanja so tukaj:
Kako izbrati pravo barvno shemo za oznake?
Kateri materiali so najbolj primerni za izdelavo oznak?
Kako izbrati prave dimenzije oznak?

Več

Določitev vsebin


Pri določitvi vsebin se uporabi pridobljeno znanje o vsebnosti prostorov ob katerem se upoštevajo uporabljeni jeziki in želje uporabnika.

Pri projektiranju označevalnih tabel je ključno, da je njihova vsebina jasna in razumljiva. Tabela mora vsebovati informacije, ki so pomembne za obiskovalce, kot so ime podjetja, naslov, delovni čas, kontaktne informacije in morebitne posebne ponudbe ali dogodki.

Več

Dizajn označevalnih elementov


Da bi lahko označevalne elemente kar najbolj primerno grafično oblikovali, moramo upoštevati veliko različnih dejavnikov. Ti dejavniki so poleg želja naročnika, v prvi vrsti interier ter celostna grafična podoba, če ta obstaja. Upoštevati moramo branding posameznih področij, določiti tipografijo, jezik, piktograme, itd…

Označevalne table so oblikovane tako, da se ujemajo z ostalimi marketinškimi materiali, kot so vizitke, brošure in spletna stran. Pri jezikovnih izbirah je treba upoštevati tudi kulturne in družbene razlike.

Piktogrami pa morajo biti preprosti in jasni, da jih obiskovalci hitro razumejo.

Tehnični izrisi


Naši tehnični izrisi temeljijo na tehničnem znanju, katerega smo nadgradili z dolgoletnimi izkušnjami iz področja izdelave in vgradnje vseh vrst označevanlih elementov. Naši tehnični izrisi so v praksi popolnoma izvedljivi in upoštevajo vse zahteve objekta in budgeta.

Projektiranje označevalnih sistemov lahko vključuje tudi določitev pravilne višine in mesta namestitve tabele ter zagotavljanje ustreznih dovoljenj za namestitev na javnih mestih. Vse to zahteva skrbno načrtovanje in sodelovanje med različnimi strokovnjaki.

Več

Potrjevanje vsebin-usklajevanje z naročnikom


Predlagane vsebine nato pregleda naročnik in po potrebi predlaga spremembe. Potrjevanje projekta ali predlaganje sprememb s strani naročnika je ključno pri projektiranju označevalnih tabel.

Če se med procesom potrjevanja ugotovijo spremembe, je treba ustrezno prilagoditi projekt in se prepričati, da stranke razumejo, kako bodo te spremembe vplivale na končni izdelek. Izziv, ki lahko nastane pri potrjevanju projekta označevalnih tabel, je usklajevanje različnih zahtev in pričakovanj različnih deležnikov projekta.

Več

Popis


Izdelamo količinski popis vseh potrebnih oznak za potrebe pridobitve ponudb za izbiro izdelovalca označevalnih elementov. Pri tem izziv nastane pri določanju natančne količine potrebnih označevalnih tabel, saj je treba upoštevati različne dejavnike, kot so velikost prostora, število ljudi, ki ga obiskujejo, in lokacijo.

Več

OZNAKE NA KLJUČ


Vse na enem mestu

za učinkovito označevanje prostorov


PROJEKTIRANJE OZNAČEVANJA


Zakaj je pomembno premišljeno projektiranje označevanja v prostoru?

Pri projektiranju označevanja v prostoru je pomembno upoštevati specifično vrsto objekta, saj se lahko zahteve in potrebe glede označevanja razlikujejo med različnimi vrstami objektov. Pri projektiranju oznak je ključno tudi upoštevati celostno podobo objekta in ohranjanje skladnosti z njegovim dizajnom in arhitekturo.

Na primer:

– Pri hotelih ali nakupovalnih centrih je pomembno zagotoviti jasno in učinkovito označevanje, ki bo obiskovalcem pomagalo pri orientaciji in iskanju želenih storitev ali izdelkov.

– Pri bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah pa je poleg tega pomembno upoštevati tudi higienske in varnostne standarde.

– V pisarniških prostorih pa lahko označevalne oznake pomagajo pri organizaciji delovnih prostorov in olajšanju interakcij med zaposlenimi.

Za popolno uporabniško izkušnjo in zadovoljne naročnike


Pri projektiranju označevalnih oznak je pomembno sodelovanje z naročnikom ali arhitektom, saj je ključno, da se upoštevajo njihove zahteve in pričakovanja glede videza in funkcionalnosti označevalnih oznak. Običajno se začne s temeljitim pregledom prostora, ki ga želimo označiti, ter z analizo ciljne skupine, ki jo želimo doseči. To nam omogoča, da izberemo najbolj primerne materiale in tehnologije za izdelavo označevalnih oznak.

Več

ŽELITE (P)OSTATI VIDNI?