Projektiranje.

Kvalitetno izvedeno označevanje objekta znotraj in zunaj je tista pika na i, ki objektu da pravo funkcionalnost in vse uporabnike vodi do cilja. Izdelava projekta označevanja je ena pomembnejših faz za dosego takega končnega rezultata. V postopku projektiranja tesno sodelujemo z naročnikom, kot tudi z arhitekti in notranjimi oblikovalci. Na ta način pridobimo vse ključne informacije, katere nadgradimo z našimi dolgoletnimi izkušnjami v izdelavi projekta. Medtem ko mi strokovno opravimo svoje delo, se vi lahko posvetite svojemu. Projekt označevanja je nujen za transparentno izbiro izvajalca označevanje in ključna pomoč pri izdelavi vseh potrebnih elementov.

Določitev potreb in želja naročnika

V pogovoru z naročnikom ugotovimo in določimo potrebe in želje naročnika. Definiramo vrsto objekta, za katerega se pripravlja projekt označevanja in morebitne posebnosti. V ta pogovor sta ponavadi vključena tudi arhitekt ali notranji oblikovalec oziroma oba.

Analiza tlorisov in določitev pozicij

Na podlagi prejetih informacij in tlorisov objekta, se opravi analiza vseh prostorov, vključno s potmi za vodenje. Po analizi določimo pozicije vseh potrebnih oznak, kar se po potrebi preveri na samem objektu.

Določitev dimenzij, barvne sheme, materialov

Nadalnji korak je določitev barvne sheme, materialov in dimenzij oznak. Ponovno je zaželjeno sodelovanje z arhitektom in notranjim oblikovalcem.

Določitev vsebin

Pri določitvi vsebin se uporabi pridobljeno znanje o vsebnosti prostorov ob katerem se upoštevajo uporabljeni jeziki in želje uporabnika.

Dizajn označevalnih elementov

Da bi lahko označevalne elemente kar najbolj primerno grafično oblikovali, moramo upoštevati veliko različnih dejavnikov. Ti dejavniki so poleg želja naročnika, v prvi vrsti interier ter celostna grafična podoba, če ta obstaja. Upoštevati moramo branding posameznih področij, določiti tipografijo, jezik, piktograme, itd…

Tehnični izrisi

Naši tehnični izrisi temeljijo na tehničnem znanju, katerega smo nadgradili z dolgoletnimi izkušnjami iz področja izdelave in vgradnje vseh vrst označevanlih elementov. Naši tehnični izrisi so v praksi popolnoma izvedljivi in upoštevajo vse zahteve objekta in budgeta.

Potrjevanje vsebin-usklajevanje z naročnikom

Predlagane vsebine nato pregleda naročnik in po potrebi predlaga spremembe.

Popis

Izdelamo količinski popis vseh potrebnih oznak za potrebe pridobitve ponudb za izbiro izdelovalca označevalnih elementov.